Geen activiteiten
  • Editie 3 Het Verre Westen op 22 6 2017: Wijkwinkel ~ Bulgaarsestraat 4!

Actieve bewoners vormen samen 

de Stichting Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp (BOOM)
opgericht in 1980. 

Deze vrijwilligers zetten zich in samenwerking met verschillende andere organisaties in om straten en buurten in de wijk leefbaar, schoon, heel, veilig te houden. In veel gevallen werken de actieve bewoners in de wijk in groepjes samen en hebben zij contact met andere bewoners in de straat of buurt. Door de jaren heen is de Bewonersorganisatie uitgegroeid tot een netwerkorganisatie. Nieuwe bewoners sluiten zich aan bij een bestaande groep bewoners die activiteiten heeft met een thema of op basis van leeftijd of met een specifiek belang bij elkaar komen. Samen vormen zij een wijknetwerk waar de hele wijk profijt van heeft.

Bestuur Een stichting heeft een bestuur. Ook de BOOM heeft een bestuur dat op dit moment (mei 2015) bestaat uit twee adviseurs en mw. J.W. van Andel (voorzitter). Zij zetten zich als vrijwilliger in voor de bewoners in de wijk. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid de financiën van de stichting. De bestuursleden bezoeken (raads)- en Gebiedscommissievergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij zij informatie opdoen ter verbetering en verrijking van de wijk. De wijkkrant die 1x per twee maanden verschijnt, valt ook onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Via de Bewonersorganisatie kunnen VvE's hun vergadering houden in de Wijkwinkel. Bewoners kunnen met een formulier via de Bewonersorganisatie geld aanvragen voor OpZoomer Mee-activiteiten.

Heb je vragen over het beleid van de stichting of opmerkingen over het reilen en zeilen? Mail ze naar bestuur@boomhwd.nl

We staan u en jou graag te woord!

Bulgaarsestraat 4

• Bewonersorganisatie - tijdelijk - op afspraak. Per mail altijd :-) via bestuur@boomhwd.nl

• Zowel! - info@zowel.nu • www.zowel.nu •  facebook.com/ZowelDelfshaven • @Zowel dagelijks in de wijkwinkel; Loop eens binnen ...