• Editie 2 Het Verre Westen op 20 4 2017: Wijkwinkel ~ Bulgaarsestraat 4!